Hvorfor skriver medierne pludseligt seriøst om UFO'er?

Hvorfor skriver seriøse medier nu om UFO'er?

Jan Felland, 31. juli 2023 - Senest revideret 06. august 2023

Deklaration: Jeg er en nysgerrig skeptiker. Det er godt med et åbent sind, men ikke så åbent at hjernen falder ud.  

Slut med at grine?

Sig ordet ”UFO”, og mange trækker på smilebåndet. De får associationer om ”små grønne mænd” i tallerkenformede rumskibe, opdigtet af ”sølvpapirhatte” med paranoide konspirationsteorier. Sådan har det i hvert fald været i mange årtier. Emnet har været latterliggjort og tabuiseret. Måske til dels med rette. Men det er under forandring. Smilene er stivnede på baggrund af nye informationer. En seriøs udvikling er i gang, især i USA. Uanset hvad udfaldet bliver, er det en ret vild historie. 

 

Officiel påstand om UFO'er i USA's luftrum 

Den nye seriøse behandling af emnet skyldes primært, at USA’s forsvarsministerium Pentagon indenfor de senere år har meddelt offentligt, at der flyver noget rundt i deres luftrum, som de ikke aner hvad er. Vi taler potentielt set om hundredevis af ubekendte objekter, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for flytrafik og nationen i det hele taget (og det er næppe kinesiske spionballoner det hele). Pentagon har skrevet rapporter om det og også offentliggjort egne videoer af ubekendte objekter. En talsmand fra Det Hvide Hus har bekræftet Pentagons udtalelser. Så det er nu USA’s officielle position. Vidner indenfor militæret mener desuden, at visse af objekterne bevæger sig på måder der overskrider vores kendskab til fysikkens love. Pentagons udmelding er en helt ny udvikling, idet USA’s officielle holdning til UFO’er ellers i årevis har været, at afvise enhver relevans og interesse for emnet.

 

En række nye initiativer fra flere sider

Pentagons nye holdning har medført en række initiativer, herunder:

 • Kongressen og Senatet i USA har fået alvorlig fokus på emnet, og har bl.a. bedt Pentagon etablere en afdeling (AARO) til at undersøge fænomenerne, ligesom både Kongres (i 2022 og 2023) og Senat (2023) har holdt offentlige høringer om emnet – og der kommer sikkert flere.
 • Det at tale offentligt om UFO-observationer har traditionelt set (måske især i USA) kunnet medføre latterliggørelse og udstødelse (fx ødelægge ens karriere), samt bøde, fængsel eller fratagelse af pension, såfremt man afslørede sikkerhedsklassificerede informationer. Derfor har USA’s regering indført en whistleblowerordning, så personer indenfor fx militæret har et sted at gå til hvis de mener at have informationer om UFO’er som regeringen (og offentligheden) bør kende til.
 • Den første whistleblower har allerede gjort brug af ordningen, og er også stået frem i både medier og ved en nylig kongreshøring. David Grusch hedder han, og han påstår (under ed og strafansvar), at dele af USA’s militær skjuler rester af nedstyrtede UFO’er og deres ikke-jordiske piloter. Ganske vild påstand, fremsat overfor USA’s Kongres. Disse påstande har Pentagon afvist. Kongressen ser dog ud til at tage påstandene alvorligt og kommer nok til at forfølge sagen. 
 • Rumfartsorganisationen NASA har oprettet en ekspertgruppe til at undersøge UFO-fænomenet, parallelt med initiativerne hos AARO og Kongressen.
 • Politikere i USA arbejder på snarest at få gennemført lovgivning, som vil åbne op for USA's UFO-arkiver og UFO-rapporter. 

 

Seriøse medier dækker nu området

Da UFO’er nu behandles med alvor af Pentagon, USA’s Kongres og Senat samt NASA, er lødige medier også begyndt at dække området uden den sædvanlige latterliggørelse. Både i USA og Danmark. Medier som New York Times, CNN, Berlingske, DR Nyheder, Videnskab.dk og Weekendavisen m.fl. har alle haft lødig dækning af de senere års udvikling i USA. Og fx i DR's udmærkede podcast Flyvende Tallerken er gæsterne danske forskere, piloter og journalister, som alle taler seriøst om UFO-fænomenet. Sådan har det ikke altid været. 

Der er kommet et helt nyt og fordomsfrit syn på UFO’er, og nye informationer og vidner dukker jævnligt op. UFO’er kaldes nu også UAP’s (Unidentified Anomalous Phenomenons), måske for at kunne vaske tavlen ren og undersøge og tale om emnet ”forfra” med friske øjne.

 

Forskellige spor i undersøgelserne

Ifølge Pentagon er UFO’er altså virkelige, fysiske og ubekendte fænomener. Ikke nødvendigvis rumvæsner, men blot uidentificerede objekter. Kan det være Kinesiske spionballoner det hele? Måske. Kan det være noget andet? Måske.

Det er jo i sig selv overraskende, at USA med verdens største militær ikke har styr på deres eget luftrum - og at de åbent indrømmer det.

Det er også overraskende, at en whistleblower under ed fremsætter ret utrolige påstande om aliens og skjulte UFO-programmer indenfor militæret. Og det er måske også lidt overraskende, at Kongressen i deres seneste høring tager alle påstandene alvorligt, uden egentlig at gå særligt kritisk til vidneforklaringerne. 

Hvad er det egentlig der foregår? Sidder der tre vidner og fortælle usande historier under ed overfor Kongressen, eller er der noget om snakken?

Det er nok meget godt at få undersøgt det hele lidt nøjere. AARO er i gang med at undersøge Pentagons rapporter, mens whistleblowerens påstande følger sit eget spor og undersøges af regeringens whistleblowerkontor samt en sub-komité i Kongressen.

 

Ingen komplet afdækning af fænomenet  

Beretninger og rapporter om UFO’er har igennem mange årtier været – og er stadig – et globalt og omfattende fænomen med mange facetter. Det der sker lige nu er altså ikke, at fænomenet i sit fulde omfang bliver undersøgt, men alene at Pentagon, NASA og USA’s kongres (med hver deres vinkel) undersøger (dele af) UFO-fænomenet i USA.

AARO skal nok primært undersøge hvad de ubekendte objekter kan være og om de udgør en sikkerhedsrisiko for flytrafik eller nationen i det hele taget.

Det vil Kongressen også gerne vide, men de forfølger også spørgsmålet om, hvorvidt dele af USA's militær eller Pentagon holder noget hemmeligt for dem som kongresmedlemmer, og måske (på potentiel strafbar vis) misbruger skatteborgernes penge på skjulte UFO-programmer uden egentlig godkendelse og kontrol fra Kongressen. Skulle det faktisk være tilfældet må der lige nu være nogen et sted i måske en hemmelig afdeling af Pentagon der er ved at blive nervøse. 

NASA's undersøgelser virker her i starten mest til at handle om, hvordan man i det hele taget kan få valide data og målinger frem på fænomenet. 

Hvorfor skriver medierne pludseligt seriøst om UFO'er?

(Se lignende billede i shoppen)

             

Hvor fører sporene hen? 

Hvad UFO’erne som USA’s militær observerer måtte vise sig at være, er i sagens natur uvist i øjeblikket. Det kan sådan set være ”alt muligt” på en skala gående fra det naturlige og velkendte, til mere sensationelle forklaringer, fx: Natur- og/eller meteorologiske fænomener vi enten allerede kender men blot fejltolker eller er nye naturfænomener; måske er det vejrballoner; private droner; overvågningsdroner fra fremmede lande; tekniske fejl på radarsystemer eller kameraer; menneskelige fejltolkninger af ellers kendte fænomener; falsk hukommelse; hemmelige amerikanske militærprojeker som det officielle militær i USA ikke kender til; indbildning; svindel; rumvæsner; tidsrejsende; væsner fra parallelle dimensioner. 

De mange forskellige UFO-observationer kan dække over flere forskellige fænomener, så det er langt fra sikkert, at alle UFO’er bare har en og samme forklaring. Og indtil noget mere ekstraordinært er bevist kan alt sådan set godt vise sig at have naturlige forklaringer - selvom en del vidneudsagn efterhånden peger mod en mere ekstrem forklaring.

 

Ingen beviser endnu

De videoer som Pentagon har offentliggjort afslører i sig selv ikke noget sensationelt. Jo jo, fx viser en video fra luftrummet over Irak da en underlig, flyvende kugle. Hvordan flyver den egentlig så hurtigt og i lige linje, uden synlige vinger eller propel? Kan en luftballon det? En ny type drone? Men uden yderligere data er det svært at konkludere noget særligt på det sparsomme grundlag. Tilsvarende gælder de øvrige videoer som Pentagon har bekræftet ægtheden af. De viser - og beviser - ikke rigtigt noget særligt opsigtsvækkende.

Vidneudsagnene fx i Kongressens seneste høring den 26. juli i år fremstår troværdige, og da de er fremsat under ed og strafansvar må man antage, at vidnerne i hvert fald selv mener de taler sandt. Men det bliver det jo ikke objektivt sandt af. Det er stadig "kun" vidneudsagn - Tungtvejende og opsigtsvækkende, men ...

Offentligheden har stadig ikke set overbevisende objektive og verificerede data der viser noget virkelig ekstraordinært, fx i form af video, fotos, radardata eller dokumenter (jo, jeg ved godt at der igennem årene er dukket angiveligt ægte regeringsdokumenter op som skulle bevise UFO-historien, men ægtheden af dokumenterne er vist aldrig helt blevet bekræftet). "The smoking gun" mangler stadig. 

Og hvis man ser på fx whistlebloweren David Grusch' (meget ekstreme) påstande i både interviewet og Kongreshøringen, så kan der stilles nogle gode skeptiske spørgsmål til hans udtalelser, hvilket desværre hverken intervieweren Ross Coulthart eller kongresmedlemmerne gjorde. 

Uanset hvad må pointen om (Pentagons og Kongres-vidnernes) UFO’er derfor stadig være: Vi aner ikke hvad det er eller hvad der egentlig foregår!

Men når USA officielt mener, at noget ubekendt flyver rundt i deres luftrum, og vidner udtaler vilde påstande under ed og strafansvar, så er det noget nyt og noget der bør undersøges nærmere, hvad det nu også bliver.

Viser det sig at UFO’erne har naturlige forklaringer er forholdet dermed blevet afdramatiseret (men en række vidner vil have en forklaringsproblem). Viser det sig at være hundredevis af Kinesiske spionballoner og -droner som USA i årevis ikke har haft styr på, vil det være en kæmpe efterretningsmæssig og militær skandale. Og viser det sig at en eller flere af UFO’erne har mere fantastiske og udenjordiske forklaringer vil det være den største nyhed i menneskehedens historie, og vi vil som menneskehed blive udfordret på vores selvforståelse.

Der er vi ikke endnu (og kommer det måske heller ikke). Der er al mulig grund til at følge udviklingen, og huske, at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Så det er afgørende at holde sig til fakta og data, og se hvor de lødige informationer fører hen.

 

Hvad er op og ned i alt dette? 

Det korte svar må være: Det må tiden vise.

Intet er endnu bevist, men spændingen stiger og vidneudsagnene bliver tungere. Jeg har personligt fulgt UFO-fænomenet (on/off) i mere end 40 år – og det er et område hvor det kan være svært at skelne sandt fra falskt. Så jeg er stadig blot en nysgerrig skeptiker. Alle mulige mennesker, med alle mulige agendaer, har alle mulige vidneberetninger og påstande, men der er som nævnt meget lidt objektiv bevis for noget som helst. Historierne spænder igennem årene fra den simple observation af et underligt lys på himlen, til påstande om tidsrejsende, parallelle dimensioner, bortførelser og tilstedeværelsen af 68 forskellige racer aliens her på Jorden.

Det kan være meget underholdende at høre om, men lødigheden er ofte tvivlsom, og historierne fremsættes typisk uden nogen form for kritisk sans. Tit virker det mere som en form for UFO-aktivisme. Desværre. For ind imellem alle de mere fantasifulde, udokumenterede og kulørte historier findes også beretninger som virker mere troværdige og tankevækkende, og som fortjener seriøse undersøgelser. Det handler ikke om at ”tro” eller ”ikke tro” på UFO’er. Det handler om at se emnet som et hvilket som helst andet emne, og få undersøgt det nøjere hvis der er grund til det. Og det mener jeg trods alt at der er (og længe har været).

Jeg forstår på den ene side godt, at nogle mennesker fortsat trækker på smilebåndet hvis de ser fx udokumenterede, usammenhængende og sensationssøgende TV-programmer, hvor selvbestaltede ”eksperter” helt uimodsagt markedsfører den ene fantasifulde påstand efter den anden. Eller hvis en alkoholiseret onkel fortæller, at han så et mærligt lys på himlen på vej hjem fra bodegaen. Den slags har jeg også kun et skuldertræk til overs for.

Men jeg forstår på den anden siden ikke, at de mere troværdige observationer og beretninger fra pålidelige mennesker, som der faktisk findes mange af, ikke underkastes en respektfuld, seriøs og kritisk undersøgelse. Hvad nu hvis verden indeholder fænomener der ligger udenfor vores nuværende forståelse (det ville jo ikke være første gang i historien) – er det ikke en naturvidenskabelig opgave af undersøge og afdække det?

Måske vil den nuværende konkrete udvikling i USA kaste lidt lys over noget, eller i det mindste bidrage til at rense UFO-emnet for latterliggørelsen, så andre troværdige UFO-sager kan blive undersøgt af seriøse forskere og researchere fremover. Og så må vi jo se hvor data’ene fører os hen. Som den afdøde danske marsforsker Jens Martin Knudsen engang sagde under en forelæsning jeg var til: ”Slå følge med dem der søger sandheden, men vær på vagt overfor dem der siger, at de har fundet den”.

 

Følg med 

 • OFFWORLD er på sagen og vi vil her på OFFWORLD.nu løbende skrive når der er væsentligt nyt og relevant om UFO'er. Følg os også på Facebook og/eller Instagram
 • DR's podcast Flyvende Tallerken følger udviklingen. 
 • SUFOI - Skandinavisk UFO Information har meget udmærket (og kritisk) indhold om UFO'er generelt og Pentagon-UFO'erne. Du kan fx abonnere gratis på SUFOI's UFO-mail nyhedsbrev.
 • Skeptikeren Mick West kan være god at følge.
 • Det kan Michael Shermer også være.
 • Følg også John Greenewald fra Theblackvault.com, som her udfordrer en påstået UFO-video fra Jeremy Corbell. 

 

Få mere at vide 

Om den aktuelle situation:

Skeptikeren Mick West kommenterer på whistlebloweren David Grusch' påstande (men også lidt bredere på UFO-fænomenet). 

Mick West og Steven Greenstreet (fra New York Post) i fælles kritik af den seneste Kongreshøring (26. juli 2023-høringen). 

Videnskab.dk's "anmeldelse" af Kongreshøringen 26. juli 2023. 

Mere generel baggrund:

Der findes tonsvis af dokumentarprogrammer, Youtube-videoer og podcast man kan kaste sig over for at tage et par spadestik ned i hele UFO-historien. Her er et par henvisninger til udsendelser der virker vel-researchede og fair:

The Phenomenon - Dokumentarfilm fra 2020 af James Fox, som bl.a. giver et view over UFO-fænomenets historie siden 1947 og beskriver flere tankevækkende cases. Filmen virker lødig og gennemarbejdet, men også ensidig, da potentielt skeptiske og kritiske modspørgsmål til de fremsatte påstande slet ikke undersøges. På den måde kan filmen ses som en form for "partsindlæg" til fordel for UFO-historien. Men den er bestemt seværdig. 

The UFO Phenomenon - TV-dokumentar af den australske TV-journalist Ross Coulthart. En masse øjenvidneberetninger, desværre uden at RC søger andre forklaringer end den mystiske. 

 

Tilbage til blog