UFO'er - Falske erindringer?

UFO'er - Falske erindringer?

Jan Felland, 12. august 2023

Deklaration: Jeg er en nysgerrig skeptiker. Det er godt med et åbent sind, men ikke så åbent at hjernen falder ud.  

  

Falsk hukommelse 

Kan nogle UFO-beretninger forklares via begrebet "falske erinderinger"?

I filmen Blade Runner får de kunstigt skabte androider - de såkaldte replikanter - indpodet falske minder, for at stabilisere deres følelsesliv. Nogle af replikanterne ved det ikke engang selv. Så det de tror de husker er i virkeligheden en andens barndom. Og i filmen Total Recall kan man gå ind i en forretning og få implanteret falske minder om en dejlig ferie. 

Men falske minder forekommer ikke alene i science fiction film. Det klarer vores egen hjerne ganske udmærket selv. 

Du husker det tydeligt, men måske er det aldrig sket

Undersøgelser og forsøg har kortlagt, at vi mennesker i overraskende høj grad (ubevidst) konstruerer vores egne erindringer. 

For eksempel blev en række forsøgspersoner (som alle havde været i Disneyland) spurgt, om de så tegneseriefiguren Snurre Snup i Disneyland. 30% svarede "ja", selvom Snurre Snup slet ikke er en Disney-figur og derfor ikke kan ses i Disneyland. Men i forbindelse med forsøget var forsøgspersonerne blevet udsat for en række fiktive Disney reklamer, hvor Snurre Snup optrådte på én af reklamerne. 

Andre undersøgelser viser, at op mod 90% af forsøgspersoner i større eller mindre grad konstruerer, accepterer eller i det mindste ikke afviser falske erindringer, og at altså kun 10% fastholder deres korrekte erindring. 

Disse eksempler stammer fra en artikel i Zetland hvor skribent Torben Sangild refererer fra en større forskningsartikel fra 2016. Forskningen i falsk erindring får Torben Sangild til at konkludere følgende:

"Så hvad er konsekvensen af, at vores hukommelse digter med og oven i købet kan skabe falske erindringer? Primært, at vi ikke kan benytte os af den som et sandhedsvidne, og at den derfor må få en anden status end den dokumenterende og retvisende, som vi normalt tildeler den."

Problemer med øjenvidneberetninger

En artikel på Videnskab.dk referer til en undersøgelse fra Norge som viser, at børn kan være gode øjenvidner. Dog ikke altid, for de kan let manipuleres af en interviewer. Professor Annika Melinder skrev i 2004 sin doktorafhandling om børn som vidner. Hun udtaler, at "Generelt må vi desværre sige, at både unge og ældre øjenvidner ofte tager fejl". Og Melinder supplerer med at udtale: "Derfor er der heller ikke nogen norsk ret, der kunne finde på at domsfælde en person alene baseret på vidners forklaringer. Der må også foreligge anden dokumentation, som knytter en person til en kriminel handling".

Ole Schultz Larsen er tidligere lektor i psykologi og dansk på Viby Gymnasium. I sin bog Psykologiens Veje skriver han også om bla. falsk hukommelse og at "Vi kan med andre ord ikke altid stole på vores hukommelse" (Fra bogens afsnit om hukommelse).

Også forfatterne til bogen Fremtidssans (Henrik Good Hovgaard og Anne Skaare) skriver om hukommelse: "Nogle forskere mener, at 5-20 % af det, du mener at kunne huske, er falske minder eller falsk hukommelse. Det er altså ting, der aldrig er sket for dig. I stedet er det måske sket for nogen i din familie, for dine venner, eller du har set det i en film. Men du har fortalt historien, eller oplevet den i dine tanker så tit, at din hjerne til sidst ikke kan kende forskel på fantasi og virkelighed. Du kan være fuldstændig overbevist om, at det var dig der blev glemt i et supermarked, og ikke din søster. eller hårdnakket påstå, at du har set en ufo. Faktum er, at det er sket for andre, eller mindet har sneget sig ind, mens du har halvsovet i biografen." 

Et socialpsykologisk fænomen?

Man må forestille sig, at de kulturelle påvirkninger fra film, bøger, TV-serier og medier i det hele taget, samt historier fra venner og bekendte, kan påvirke mennesker til at skabe helt eller delvist falske minder. I et vist omfang må det derfor være rimeligt at konkludere, at begrebet falsk erindring kan indgå i nogle UFO-beretninger. Hvor mange og hvor meget er vist ikke undersøgt nærmere.

Betyder dette, at man ikke kan stole på at UFO-vidner rent faktisk har oplevet det de fortæller om? Tjah, det betyder i hvert fald, at alle vidneudsagn skal tages med en sund form for skepsis, og næppe per automatik kan antages at repræsentere den objektive sandhed. Vidneudsagn kan ikke alene tjene som bevis på UFO'ers eksistens. 

Følg med

Denne artikel opdaterer vi løbende med væsentligt nyt.

Her gennemgår vi hovedtrækkene i den aktuelle udvikling i USA.

 

Tilbage til blog