UFO'er, hvilke beviser findes?

UFO'er, hvilke beviser findes?

Jan Felland, 02. august 2023

Deklaration: Jeg er en nysgerrig skeptiker. Det er godt med et åbent sind, men ikke så åbent at hjernen falder ud.  

 

Søgen efter sandhed

En grundlæggende debat om "beviser" må starte med overvejelser om, hvornår noget i det hele taget er bevist. Uden at dykke alt for dybt i de filosofiske tanker kommer her mit pragmatiske syn på det:

Sandhed (og dermed også "beviser") kan opdeles i subjektiv og objektiv sandhed. 

 

Subjektiv sandhed

Subjektiv sandhed er i sagens natur personlig. Jeg kender religiøse mennesker for hvem Guds eksistens er sand. Det er de fuldstændig overbevist om er korrekt. De kan være nået til den erkendelse på forskellig vis. Det er sandhed for dem, og et eksempel på personlig sandhed. Men fordi et menneske er personligt overbevist om at noget er sandt, bliver det ikke automatisk til en fælles accepteret sandhed. Andre mennesker kan overtage den personlige sandhed og gøre det til ens egen (måske i tillid til den første person). Så menneskers personlige sandhed kan sprede sig, og blive fælles for en gruppe (fx religion). Men det er stadig blot mange menneskers, individuelle og subjektive sandheder.

 

Objektiv sandhed

I den vestlige tradition hviler objektiv sandhed på rationel tænkning og naturvidenskabelige principper om det der kan måles og dokumenteres solidt så alle kan blive enige om at det passer, uanset ens subjektive holdning. "Viden er fanme ikke et synspunkt", som den danske astrofysiker Anja C. Andersen så rigtigt har udtalt.   

Intet her i verden er sort/hvidt, så dette er naturligvis enormt forenklet, og der er en masse gråzoner og nuancer, som det vil føre for vidt at komme ind på her. 

 

Hvad med vidneudsagn?

En af gråzonerne er vidneudsagn. Som jeg har forstået det, er vidneudsagn indenfor det naturvidenskabelige område det ringeste form for bevis. Det kan stort set ikke bruges til noget. Hvis en forsker udtaler, at hun har set en grøn pingvin vil andre forskere nok blot grine og ikke tage det alvorligt. Heller ikke selvom måske 10 forskere siger det. 

Men når retssystemets domstole skal vurdere skyldsspørgsmål og strafudmåling overfor anklagede indgår vidneudsagn på en lidt mere tungtvejende måde. Måske i mangel på bedre beviser. 

Så hvor stor vægt skal man lægge på vidneudsagn når det gælder UFO-observationer? Jeg mener, at det enkelte vidneudsagn i sig selv er en form for subjektiv sandhed og dermed har tvivlsom værdi som bevis i UFO-sager, selvom konteksten omkring et vidneudsagn naturligvis godt kan være mere eller mindre troværdig. Når whistleblower David Grusch fx udtaler sig under ed og strafansvar overfor USA's kongres, så vejer hans udsagn naturligvis tungt - men det er stadig ikke nødvendigvis den objektive sandhed han redegør for. 

Kan man så nå dertil, hvor alene antallet af enslydende vidneudsagn er så stort, at det samlet set begynder at ligne et bevis? Hvis mange nok hævder det samme, kan det så blive til en objektiv sandhed?

 

Vidneudsagn er intet bevis

Efter den naturvidenskabelige metode må svaret på ovenstående spørgsmål være nej. Objektiv sandhed afgøres ikke af hvad flertallet (eller en stor mængde mennesker) måtte mene. Der var en gang i historien, hvor flertallet af såkaldt "lærde" indenfor den katolske kirke mente, at jorden var centrum i universet, og kun Gallilei mente noget andet. Men han havde som bekendt objektivt ret. Sandheden "er derude" (sorry) og bør kunne dokumenteres på objektiv vis. 

Det udelukker alle vidneudsagn, uanset hvem og hvor mange der måtte have oplevet hvad. Det udelukker naturligvis også historier som bliver viderebragt på anden hånd. 

Og det er jo lidt "ærgerligt" for UFO-sagen, for der findes tusindvis (måske titusindvis eller flere) vidner som siden 1940'erne mener at have oplevet noget ekstraordinært flyve rundt i luften. Nogle af beretningerne er faktisk virkelig interessante og tankevækkende. Især ved cases hvor flere mennesker har oplevet det samme. Det kan være fristende at tro, at flere af disse vidneberetninger faktisk kan være objektivt sande. Men vi må holde fast i, at der skal mere konkrete beviser på bordet. 

 

Så hvad skal vi lede efter?

Hvis en nysgerrig skeptiker som mig skal blive overbevist om, at ikke-jordiske UFO'er rent faktisk findes, skal beviset nok fremlægges i form af:

  • Fysisk (teknologisk forarbejdet) materiale som ikke kan være fra jorden, fx dele af (eller en hel) UFO. (Professor Avi Loeb mener at han måske har fundet netop det)
  • En alien, død eller levende.
  • Radardata som ikke kan forklares på anden vis, end at overjordisk teknologi er på spil.
  • Andre former for måledata der viser noget der overstiger vores nuværende forståelse eller teknologi.

I den måske lidt blødere afdeling af mulige beviser ligger nok:

  • Dokumenter som afslører sandheden (Men skeptikere vil kunne betvivle dokumenternes ægthed).
  • Officielle udmeldinger af fx USA's præsident på et pressemøde (Men skeptikere vil kunne hævde, at det er en misforståelse eller en historie der skal dække over noget andet, og at præsidenten blot vil dementere og beklage på et senere tidspunkt). 

 

Ikke mange kandidater til listen over beviser

Når alle vidneberetninger er udelukket efterlader det faktisk ikke mange konkrete kandidater til mulige beviser for UFO'ers eksistens. Selv efter mere end 70 år (hvis vi regner UFO-historien fra 1947) er der ikke så meget at tage fat på (i sig selv tankevækkende). Jeg har naturligvis hverken overblik over, eller selv undersøgt, samtlige de mulige beviser der måtte findes. For der findes rigtig, rigtig meget stof om UFO'er man kan dykke ned i.

Men når man bruger nok tid på at researche indenfor området, begynder de samme påstande, cases, fotos og film at køre lidt i ring, ofte markedsført at den samme gruppe på 15-20 selvbestaltede UFO-eksperter (eller måske rettere "UFO-aktivister"): Jeremy Corbell, George Knapp, Richard Dolan, Stephen Basset, Leslie Kean, Linda Moulton Howe, Luis Elizondo, Ross Coulthart, James Fox, Steven Greer, Nick Pope, afdøde Stanton Friedman m.fl.

Så hvis der eksisterede noget mere "breaking evidence" ville det nok hurtigt nå frem til de pågældende eksperter og dermed sådan nogen som mig. 

Man kan jo også se på fx den "Citizen Hearing" som UFO-aktivister fik stablet på benene i 2013 (det var ikke en officiel kongreshøring). Her sad nogle venlige, pensionerede kongresmedlemmer tålmodigt og lyttede til et panel af UFO-researcheres og øjenvidners udtalelser i en hel uge. Eventen blev bla. markedsført som "Most concentrated body of evidence ...". Men i min optik var det meget sparsomt med beviserne. Vidneudsagn og "researchere" som alle var overbevist om, at udenjordiske UFO'er findes, hvilket de ofte understregede: "Some UFO's are extraterrestrial spacecrafts". Måske. Men det bliver altså ikke objektivt sandt, uanset hvem og hvor mange der sidder ved et panel og gentager det med alvorlig mine. Hvis UFO-aktivister havde haft nogle reelle beviser, burde de have været fremlagt på den event. Eventens samlede troværdighed blev heller ikke bedre af, at ingen af de rare kongresmedlemmer gik kritisk til de påstande der blev præsenteret. Gad vide hvad der var sket, hvis UFO-vidnerne havde siddet overfor et hold af kritiske journalister? 

Så altså, med et lille forbehold, så kan jeg ikke finde noget der kommer tæt på at bevise noget underligt flyve rundt i luften, bortset fra:

  1. Det faktum, at Pentagon erkender, at der flyver noget ubekendt (men ikke nødvendigvis ikke-jordisk) rundt i deres luftrum.
  2. Og så lige ... Hessdalen lysene (se nedenfor). 

Disse to cases ser ud til at have noget håndgribeligt over sig, og begge bliver da også undersøgt nærmere i øjeblikket. Derudover mener jeg, at flere af de observationer, som baserer sig alene på vidneudsagn, er så bemærkelsesværdige, at de også fortjener nærmere efterforskning. 

 

Lysene i Hessdalen

I Hessdalen i Norge findes der beviseligt et uforklarligt lysfænomen. Der er angiveligt målt hastigheder på op til 30.000 km/t på lysene. Om det er et hidtil ubekendt naturfænomen eller noget mere eksotisk vides ikke endnu. Men det er i hvert fald underligt, dokumentérbart, og tilbagevendende, så det er faktisk muligt at få mere at vide om fænomenet ved yderligere målinger. Fænomenet bliver fint og kort præsenteret i denne video. I forhold til hvor veldokumenteret lysenes eksistens er, er det faktisk utroligt, at der ikke allerede er blevet forsket meget mere systematisk i dem. Der kører vist nok en lille smule indsamling af video og måledata, men projektet har svært ved at finde finansiering, sandsynligvis fordi emnet fortsat lider af stigmatisering. Lysene i Hessdalen var temaet i et af afsnittene af DR's podcast Flyvende Tallerken.

 

Følg med

Vi vil her på siden løbende skrive når der er seriøst nyt og relevant om UFO'er.

Følg også OFFWORLD på Facebook og/eller Instagram

Tilbage til blog